Din sak er vår sak

Vierdal Advokatfirma AS har kontorer i Haugesund og Stavanger. Vi bistår private og næringsdrivende innen de fleste juridiske fagområder, med målsetning om å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Vi ser helheten i våre klienters forhold, og yter effektiv og kvalifisert bistand til riktig pris.

Om oss


Spisskompetanse

Vierdal Advokatfirma har tingsretten som spesialitet, og advokatpraksisen har røtter helt tilbake til 1936. Vi har tung kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, særlig innen ekspropriasjon og odelsrett. Firmaet har prosedert en rekke saker innen disse rettsområdene.

Tilgjengelighet

Som en av få praksiser, sitter Vierdal Advokatfirma på begge sider av Boknafjorden. Trafikken og samhandlingen er stor mellom nord- og sørfylket, noe som gjør vår lokalkunnskap om begge områder til en stor fordel. Det er også enkelt for deg å treffe oss begge steder.

Bredde

Jussen er i stor grad et erfaringsstudium – jo mer en kan om et samfunnsområde, jo enklere er det å forstå reglene som regulerer dette. Advokatene i Vierdal Advokatfirma har en praktisk tilnærming til faget og svært allsidig bakgrunn, med erfaring fra en rekke samfunnsområder.

Karriere


Rekruttering

Vi ønsker å fortsette å vokse, både i Haugesund og Stavanger. For å lykkes med det, må vi få med oss de beste hodene på laget – folk som deler vår bedriftskultur. Vierdal Advokatfirma er derfor kontinuerlig på utkikk etter dyktige jurister. Send oss gjerne en åpen søknad.

Praktikanter

Karakterer alene forteller bare én del om den enkelte persons forutsetninger for å lykkes som advokat. Av den grunn ønsker vi å bli bedre kjent med deg, allerede før du er ferdig med studiet. Vi tilbyr opphold som praktikant ved begge våre kontorer.

Arbeidsområder


Fast eiendoms rettsforhold

Vi bistår våre klienter innen alle spekter av rettsområdet. Odels- og åsetesrett, skjønn og ekspropriasjon, jordskifte, naborett og alminnelig tingsrett er områder hvor vi har særlig tung kompetanse. Vi yter også bistand i saker om sameie, tomtefeste, plan- og bygningsrett, samt kjøp og salg av gårdsbruk og næringseiendom.

Bygg og entreprise

Vierdal Advokatfirma bistår på alle stadier av bygg- og anleggsprosjekter, enten klienten er byggherre, entreprenør, prosjekterende eller leverandør.

Kontraktsrett

Vi bistår ved utforming og tolkning av avtaler, konflikter vedrørende handel mellom næringsdrivende, og konflikter vedrørende handel mellom næringsdrivende og forbruker.

Arv og skifte

Vi bistår med å avklare rett til arv, opprettelse av testament, opprettelse av ektepakt, og skifte mellom ektefeller. Vierdal Advokatfirma påtar seg også oppdrag som bostyrer i offentlige og private dødsboskifter.

Forvaltningsrett

Vi bistår innen alle områder av den alminnelige forvaltningsrett, men primært har vi fokus på forvaltningssaker som knytter seg opp til vår kjernevirksomhet. Dette gjelder blant annet ekspropriasjonssaker og plan- og bygningsrett.

Arbeidsrett

Vierdal Advokatfirma bistår både private og næringsdrivende med ansettelser, oppsigelse, avskjed, omstrukturering og nedbemanning, konkurranseklausuler og fratredelsesavtaler.

Erstatningsrett

Vi bistår både skadelidte og den påståtte skadevolder i erstatningssaker. Primært gjelder dette tingsskade.

Tvisteløsning / Prosedyre

Vierdal Advokatfirma har bred erfaring med prosedyre, både for de alminnelige domstolene og for jordskifterettene. Vi bistår klienter både med mekling, voldgift og rettergang i alle instanser.

Våre ansatte


Sedna Testimonial Avatar
Kåre Vierdal

Advokat MNA
Tlf: 906 65 965
kaare.vierdal@vierdal.no

Sedna Testimonial Avatar
Sean Grinde

Advokat MNA
Tlf: 404 78 564
sean.grinde@vierdal.no

Sedna Testimonial Avatar
Randi Lind

Advokatfullmektig MNA
Tlf: 482 19 964
randi.lind@vierdal.no

Sedna Testimonial Avatar
Caroline Bjånes

Advokat MNA
Tlf: 924 69 518
caroline.bjanes@vierdal.no

Sedna Testimonial Avatar
Tove Halleland Lien

Administrasjonsleder
Tlf: 906 54 444
kontoret@vierdal.no

Kontakt oss


Vierdal Stavanger

Postadresse:
Postboks 63
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Sølvberggata 22
4006 Stavanger

E-post: kontoret@vierdal.no
Telefon: 906 54 444

Vierdal Haugesund

Postadresse:
Postboks 197
5501 Haugesund

Besøksadresse:
Strandgata 94
5528 Haugesund

E-post: kontoret@vierdal.no
Telefon: 906 54 444